Muut ehdot

Muut ehdot

Näille kotisivuille kootut tiedot esitetään nykyisessä muodossaan. Touratech Nordic ei vastaa välittömistä, välillisistä tai seuraamuksellisista näiden kotisivujen tai linkitettyjen kotisivujen yhteydessä ilmaantuneista vahingoista, kuten tulonmenetyksistä, ostotapahtuman keskeytymisestä tai tietojen-, ohjelmien- tai muun menetyksestä, vaikka niistä olisi selvästi informoitu. Kotisivuilla on linkkejä muille, Touratechiin liittymättömille kotisivuille. Touratech ei ole vastuussa kyseisten kotisivujen ehdoista.

 

Kuluttajakauppalaki

Touratech Nordicin toiminta on Ruotsin kuluttajakauppalain (Konsumentköplagen, www.konsumentverket.se) alaista ja mahdollisen riitatilanteen sattuessa yritys seuraa Ruotsin Kuluttajaviraston suosituksia. Muilta osin Touratech ei ole vastuussa tuotteen/tuotteiden aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, mukaan lukien kotisivujen tai painetun luettelon tietoihin luottamisesta aiheutuvat menetykset tai vahingot. Käyttäjän vastuulla on arvioida Touratech Nordicin toimittamien tuotteiden oikeellisuus ja täydellisyys. Vastuu siirtyy kokonaan käyttäjälle hänen asentaessa tuotteen. Touratech Nordic ei ole vastuussa puutteellisesta tiedosta/asennuksesta.